NATUURLIJK HEIDEPARK

Hoe kwam het tot stand?

Hoe is de bouw van het klimbos tot stand gekomen?
Een aantal jaren geleden is door de gemeente aangegeven dat de subsidie afgebouwd zou worden naar dit jaar (2021) naar €0,00.

Als bestuur zijn we toen gaan nadenken hoe we Natuurlijk Heidepark voor de toekomst kunnen behouden. De entree inkomsten zijn hier niet voldoende voor, dat was duidelijk.

Er is toen nagedacht wat ons terrein aan mogelijkheden bied. We hebben toch een redelijk bos dat wel geschikt leek voor het realiseren van een klimbos. Na een aantal jaar met het idee rondgelopen te hebben zijn de plannen in 2019 concreet geworden. We wilden graag een klimbos realiseren op het terrein, zodat we met de opbrengsten Natuurlijk Heidepark gezond kunnen houden. Na bedenken wat er allemaal moet gebeuren zijn de financiën op een rijtje gezet. Nou, we kunnen jullie vertellen dat een Klimbos een aardige duit kost. Daarnaast heeft ons hoofdgebouw wel een stevige renovatie nodig, helemaal als er meer bezoekers zullen komen.

We hebben eerst gekeken of er wellicht een subsidie was waar we aanspraak op konden maken en die was er. ELFPO (‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland’) heeft ons een Leader subsidie toegekend. Dit is een Europese subsidie voor projecten die passen in de Lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) waar de gemeente en provincie ook hun bijdrage aan leveren. Via Leader hebben we het maximale bedrag van €100.000,00 toegekend gekregen. Dit is echter nog geen derde van wat er nodig is aan investering. Maar Lemelerveld zou Lemelerveld niet zijn als er geen oplossing gevonden zou worden. Een elftal ondernemers heeft ons de rest van het benodigde bedrag geleend, ECHT FANTASTISCH!

En nu is het zover en kunnen we 24 april open gaan. De renovatie van ons hoofdgebouw zal na het seizoen gaan starten.

       

 

MOGELIJKHEDEN...